Jobba hos oss

Information om behandlingen av personuppgifter om arbetssökande hos Jeppssons

 Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss på Jeppssons när du söker arbete här. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten.

Dina personuppgifter kommer bara att användas inom Jeppssons och den organisation inom koncernen som din ansökan avser och av personer som arbetar med rekrytering. Personuppgiftsansvarig är den organisation som du söker jobb hos och som därmed ansvarar för behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen.

Koncernens organisationer är:

 

Bröderna Börjessons Bil AB

Kontakt: Lennart Börjesson, 0431 – 45 85 04, lennart.borjesson@börjessonsbil.se

Börjessons Lastbilar AB

Kontakt: Joacim Jäger, 0435 – 77 93 11
joacim.jager@borjessonsbil.se

AB Sven Jeppsson

Kontakt: Anna Lindqvist, 0454-38 80 00
anna.lindqvist@jeppssons.se

Börjessons Bil i Alingsås AB

Kontakt: Mattias Börjesson, 0322 – 789 11, mattias.borjesson@börjessonsbil.se

Börjessons ATV AB

Kontakt: Anders Lekmark, 0322 – 65 93 41
anders.lekmark@borjessonsatv.se

Börjessons Bil i Ängelholm AB

Kontakt: Henrik Börjesson, 0431 – 45 85 08, henrik.borjesson@borjessonsbil.se

Alingsås Marin och Maskin AB

Kontakt: Anders Lekmark, 0322 – 65 93 41
anders.lekmark@borjessonsatv.se

Har du frågor om rekryteringsprocessen och lagring vid rekryteringar kan du vända dig till vår HR-avdelning per telefon 0431-45 85 75 virpi.gullsten@borjessonsbil.se. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du även vända dig till Datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Personuppgifterna kommer att användas för rekryteringsändamål.  Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel diskrimineringslagstiftningen. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer informationen att förstöras.

Följande personuppgifter kommer att lagras: De uppgifter du själv lämnar oss i ditt CV och i ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss så som betyg och intyg. Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från personlighetstester.

Personuppgifterna kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som sköter driften av datasystemen.

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i aktuell organisation. Skicka din begäran till dataskyddsombudet. Märk gärna ärendet med ”Dataskyddsombudet”. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem.

Scroll to top